Witamy na naszej stronie…

Szanowni Państwo, w związku z roszerzeniem działalności Przychodni, od dnia 1 lipca 2023 r.
będziemy świadczyć usługi w dwóch lokalizacjach:

Poradanie specjalistyczne komercyjne - FILIA NR 1

ul. Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 26,
01-471 Warszawa

Podstawowa Opieka Zdrowotna w ramach NFZ

ul. Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 22J/U5,
01-471 Warszawa

Witamy w Przychodni Lekarskiej Zdrowa Rodzina

Przychodnia Zdrowa Rodzina to placówka medyczna powstała w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców Bemowa na wysoki poziom usług opieki medycznej dla całej rodziny.
Przychodnia oferuje ambulatoryjne świadczenia medyczne w zakresie podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej. Wszystkie świadczenia z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej są udzielane bezpłatnie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Naszym pacjentom chcemy zapewnić przede wszystkim szybki dostęp do porad lekarskich jak i kompleksowość oferowanych usług medycznych. Ponadto chcemy się rozwijać i zmieniać tak, aby profil działalności był jak najbardziej odpowiadający okolicznym mieszkańcom. Od 3 lipca 2023 r. rozpoczęła działalność filia nr 1 mieszcząca się przy ul.Pełczyńskiego 26.
Państwa komfort i bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Jednocześnie jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi i sugestie mogące przyczynić się do lepszej współpracy.

POZ – Podstawowa opieka zdrowotna

Świadczenia udzielane bezpłatnie dla ubezpieczonych w ramach kontraktu z NFZ są dostępne od lutego 2018. (rozwiń)

- badania i porady lekarzy pierwszego kontaktu: lekarza medycyny rodzinnej, internisty, pediatry,
- diagnostyka laboratoryjna i obrazowa wykonywana na podstawie skierowania lekarza pierwszego kontaktu,
- kierowanie na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe,
- szczepienia ochronne określone w kalendarzu szczepień,
- kompleksową opieka pielęgniarki środowiskowo rodzinnej,
- opieka położnej,
- promocja zdrowia i profilaktyka chorób.

W trosce o kompleksowość świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej nasi Pacjenci mogą korzystać z usług lekarzy rodzinnych, pediatrów, pielęgniarek środowiskowo – rodzinnych i położnych.

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w przypadku zakwalifikowania Pacjenta do leczenia w oddziale szpitalnym, a w szczególności do planowego leczenia operacyjnego, wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych i konsultacji należy do szpitala. W przypadku, gdy pacjent zostaje objęty opieką poradni specjalistycznej i wymaga wykonania niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań diagnostycznych, skierowania na te badania wystawia lekarz specjalista. Od momentu, gdy lekarz specjalista przejmuje leczenie, to on kieruje i finansuje potrzebne badania diagnostyczne, które są niezbędne w przebiegu dalszego leczenia. Lekarz specjalista nie odsyła pacjenta w celu wykonania badań do lekarza POZ/rodzinnego. Badania należy wykonać w placówkach wskazanych przez lekarza kierującego. Pacjent ma prawo wyboru lekarza specjalisty spośród tylko tych poradni, które taką umowę posiadają. Sam pacjent decyduje, którą placówkę medyczną wybiera. Nie istnieje pojęcie rejonizacji. Nie trzeba również być pacjentem POZ w placówce medycznej, którą wybraliśmy do leczenia specjalistycznego.

Jak zapisać się do przychodni? (rozwiń)

To bardzo proste!
Warunkiem uzyskiwania bezpłatnych świadczeń zarówno lekarza pierwszego kontaktu, położnej, jak i pielęgniarki środowiskowej, jest wypełnienie deklaracji.
Deklarację można otrzymać w rejestracji, bądź też pobrać ze strony _tutaj_ i złożyć w Przychodni.
Warto wspomnieć, że nie ma konieczności wypisania się z poprzedniej przychodni.

Deklarację można wypełnić również za pośrednictwem portalu pacjent.gov.pl logując się na Internetowe Konto Pacjenta.
www.pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/

Deklaracje wyboru lekarza dla osób dorosłych zbierane są na dr Mirosława Jóźwiaczuka, dr Wojciecha Kozioła, dr Piotra Szubę. Deklaracje wyboru lekarza dla dzieci zbierane są na dr Aleksandrę Szudrowską.
Deklaracje wyboru pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej zbierane są na panią Agnieszkę Dobaczewską.
Deklaracje wyboru położnej środowiskowo-rodzinnej zbierane są na panią Annę Janas-Adrzejewską.

Programy profilaktyczne

Profilaktyka 40 PLUS (rozwiń)


Profilaktyka 40 PLUS to program bezpłatnych badań profilaktycznych dla wszystkich Polaków i Polek powyżej 40. roku życia. Celem programu jest zwiększenie liczby osób wykonujących takie badania, wczesne wykrywanie chorób i zaburzeń oraz zapobieganie ich rozwojowi.

Do programu kwalifikują się osoby, które m.in odpowiedzą na pytania ankietowe programu pilotażowego za pośrednictwem:
- infolinii 989 (dostępna we wszystkie dni tygodnia, w godzinach 7:00-20:00)
- za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta
- aplikacji mojeIKP
- lub w podmiocie, w którym można wykonać badania.
Na podstawie ankiety zostaną ocenione czynniki ryzyka.
Świadczenia opieki zdrowotnej będą udzielane na podstawie skierowania w postaci elektronicznej wystawionego przez system. Zatem każdy uprawniony będzie mógł skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w punkcie, który będzie realizował program „Profilaktyka 40 PLUS”. Wystarczy, że zgłosi się do placówki z dowodem osobistym. Jednocześnie uprawnieni będą mieli prawo wyboru świadczeniodawcy spośród podmiotów, które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o realizację programu pilotażowego.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet zawiera:

- morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
- stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
- stężenie glukozy we krwi;
- AlAT, AspAT, GGTP;
- poziom kreatyniny we krwi;
- badanie ogólne moczu;
- poziom kwasu moczowego we krwi;
- krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT);
- pomiar ciśnienia tętniczego;
- pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawiera:

- morfologia krwi obwodowej odsetkowym i płytkami krwi;
- stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
- stężenie glukozy we krwi;
- AlAT, AspAT, GGTP;
- poziom kreatyniny we krwi;
- badanie ogólne moczu;
- poziom kwasu moczowego we krwi;
- krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT);
- PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity;
- pomiar ciśnienia tętniczego;
- pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).

Jak się zapisać?

Zapraszamy do kontaktu z rejestracją od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00
tel: 22 664 69 20 lub e-mail:kontakt@przychodniabemowo.pl.

Więcej informacji

Profilaktyka chorób układu krążenia (CHUK)(rozwiń)

PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (CHUK)

Program profilaktyki ChUK jest dla Ciebie, jeśli spełniasz wszystkie te warunki:
- masz od 35 do 65 lat;
- nie masz cukrzycy, przewlekłej choroby nerek, rodzinnej hipercholesterolemii ani niektórych chorób układu krążenia (jeśli na nie chorujesz, dowiesz się od lekarza, czy możesz wziąć udział w programie);
- nie korzystałeś lub nie korzystałaś z badań w ramach tego programu w ciągu ostatnich 5 lat.

Co Cię czeka w ramach programu?


Lekarz lub pielęgniarka przeprowadzi z Tobą wywiad i skieruje Cię na badania (pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz badania biochemiczne). Na ich podstawie lekarz dokona oceny ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia oraz wskaże, w zależności od potrzeb, dalsze zalecenia:
- ponownego badania za 5 lat;
- edukacji zdrowotnej i ponownego badania za 5 lat;
- pozostawienia pacjenta pod kontrolą lekarza POZ poza programem;
- skierowania na dalsze leczenie do specjalisty.

Jak się zapisać?

Zapraszamy do kontaktu z rejestracją od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00
tel: 22 664 69 20 lub e-mail:kontakt@przychodniabemowo.pl.

Więcej informacji
Profilaktyka zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 r. ż.(rozwiń)

Profilaktyka zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 r. ż.

Przychodnia Zdrowa Rodzina i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zapraszają mieszkańców województwa mazowieckiego od 1 stycznia 2024 r. do 30 listopada 2025 roku do nieodpłatnego uczestnictwa w programie Profilaktyka zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 r. ż
Zaburzenia depresyjne są najczęściej występującym problemem w obszarze zdrowia psychicznego i stanowią jedno z ważnych zagadnień zdrowia publicznego. Szacuje się, że częstość występowania depresji u osób starszych wynosi od kilku do nawet kilkudziesięciu procent badanych populacji.
Depresja u ludzi starszych nie jest naturalną częścią procesu starzenia się - nieleczona może bardzo negatywnie odbić się na zdrowiu. Depresja pogarsza jakość życia osób starszych oraz niekorzystnie wpływa na ich funkcjonowanie społeczne (seniorzy borykają się z samotnością, problemami finansowymi, postępującym zniedołężnieniem oraz izolacją społeczną). Może także pogarszać przebieg chorób somatycznych oraz wpływać negatywnie na współpracę pacjentów w trakcie leczenia innych chorób.
Według klasyfikacji ICD-10, aby rozpoznać epizod depresyjny, należy stwierdzić występowanie przez co najmniej dwa tygodnie przynajmniej dwóch z trzech poniższych objawów: - obniżony nastrój - utrata zainteresowań i zdolności do radowania się - zmniejszenie energii prowadzące do wzmożonej męczliwości i zmniejszenia aktywności. Ponadto wśród niżej wymienionych muszą zostać zdiagnozowane dwa lub więcej objawów dodatkowych - osłabienie koncentracji i uwagi - niska samoocena i mała wiara w siebie - poczucie winy i małej wartości (nawet w epizodach o łagodnym nasileniu) - pesymistyczne widzenie przyszłości - myśli i czyny samobójcze lub autoagresywne - zaburzenia snu - zmniejszony apetyt.

Program profilaktyki zaburzeń depresyjnych ma za zadanie zwiększenie dostępności do świadczeń w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 r.ż., zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu zaburzeń depresyjnych u uczestników programu oraz poprawę stanu psychicznego u uczestników, którzy zakończyli proces terapeutyczny


Miejsce realizacji: Przychodnia Lekarska Zdrowa Rodzina - Filia nr 1, Warszawa, gen. Tadeusza Pełczyńskiego 26

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo dzwoniąc pod numer 512 130 230 lub wysyłając informację na adres e-mail: programydlaseniorow@przychodniabemowo.pl

Program finansowany jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Więcej informacji

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIWKO MENINGOKOKOM TYPU B DLA DZIECI DO LAT 3 (rozwiń)

W naszej placówce istnieje możliwość realizacji szczepień w ramach „Programu polityki zdrowotnej szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 3 z województwa mazowieckiego”. Program jest finansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Warunkiem kwalifikacji dziecka do bezpłatnych szczepień przeciwko meningokokom typu B jest:


- wiek dziecka – ukończony 3 miesiąc życia i nieukończone 3 lata;
- miejsce zamieszkania rodzica dziecka na terenie województwa mazowieckiego;
- dziecko uczęszcza lub będzie uczęszczało do żłobka lub klubiku dziecięcego.

Dziecko zgłoszone do programu nie musi mieć złożonej deklaracji wyboru w naszej placówce.

Zapisy w rejestracji przychodni:
Telefon: 22 6646920
Email: kontakt@przychodniabemowo.pl
Więcej informacji

Lekarze specjaliści

Lek. Wojciech Ziółkowski specjalista dermatologii i wenerologi, specjalista medycyny estetycznej,

Lek. Wojciech Ziółkowski

Dermatolog-Wenerolog, Medycyna Estetyczna, Lekarz Rodzinny

Lek. Beata Sikora Miłowska – lekarz pediatra z ogromnym doświadczeniem.

(więcej…)

(więcej…)

(więcej…)

lek. Aleksandra Szudrowska

Medycyna Rodzinna

(więcej…)

(więcej…)

(więcej…)

Lek. Mirosław Ziółkowski

Dermatolog-Wenerolog, Medycyna Estetyczna

(więcej…)

(więcej…)

lek. Monika Matraszek

Endokrynolog, Diabetolog

(więcej…)

Dr Wojciech Hytroś

Ortopeda Traumatolog, Specjalista Medycyny Sportowej, Ortopeda dziecięcy

(więcej…)

lek. Henryk Mazgaj

Chirurg ogólny, chirurg onkologiczny

(więcej…)

lek. Magdalena Błońska

Ginekologia i położnictwo

(więcej…)

lek. Marta Wielgosz

Ginekologia i położnictwo

(więcej…)

lek. Miriam Wilczyńska

USG dorosłych

(więcej…)

Badania diagnostyczne

Badania USG,

- m.in.: badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej, tarczycy, piersi, ginekologiczne (przezpochwowe/przez powłoki brzuszne), układu moczowego.
Czytaj więcej na nowej karcie.

Badania laboratoryjne,

- Oferujemy Państwu szeroki wachlarz badań laboratoryjnych w atrakcyjnych cenach.
W naszej placówce można wykonać badania laboratoryjnie zarówno dorosłym jak i dzieciom.
Punkt pobrań czynny w godzinach 8:00-11:00.
Czytaj więcej na nowej karcie.

Inne badania diagnostyczne,

- EKG, Holter EKG, Holter ciśnieniowy RR, Spirometria (prosta i z próbą rozkurczową), Testy skórne
Czytaj więcej na nowej karcie.

Dla Pacjenta

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna: (rozwiń)

Szpital Bielański, wejście od ulicy Marymonckiej przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa, tel.: +48225690184, +48225690180

Deklaracje wyboru, druki do pobrania (deklaracje wyboru, oświadczenia, itp.) (rozwiń)
Wniosek o wydanie karty uodpornienia (rozwiń)
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (rozwiń)
Upoważnienie do obecności innej niż OPIEKUN PRAWNY osoby przy badaniach małoletniego (rozwiń)
Jak przygotować się do badań laboratoryjnych?: (rozwiń)
Badania usg jamy brzusznej, co należy wiedzieć? (rozwiń)

Wykonuje się najczęściej w pozycji leżącej chorego na plecach. Lekarz pokrywa skórę specjalnym żelem w celu uzyskania pełnego kontaktu głowicy aparatu ze skórą i wyeliminowania pęcherzyków powietrza. Substancja ta jest obojętna dla skóry i łatwo się zmywa wodą z mydłem. Przesuwając głowicę aparatu uzyskuje się obrazy całego badanego narządu, które widoczne są na ekranie monitora. Warunkiem prawidłowego obrazowania ultrasonograficznego przez powłoki brzuszne narządów miednicy małej jest wypełnienie pęcherza moczowego. Pęcherz moczowy wypełniony moczem wypycha pętle jelitowe z miednicy małej i stanowi swoiste „okno ultrasonograficzne” umożliwiające obserwację narządów rodnych kobiety, gruczołu krokowego mężczyzny oraz pęcherza moczowego.
W przypadku obrazowania jamy brzusznej (bez oceny układu moczowego) pęcherz może być pusty.

Do USG jamy brzusznej należy się odpowiednio przygotować.

Dzień przed badaniem:

- Stosuj dietę lekkostrawną, z wyłączeniem surowych jarzyn, owoców i ciemnego pieczywa.
- Dodatkowo możesz przyjąć Espumisan 3 x 2 kapsułki. Preparat ma na celu usunięcie powietrza z przewodu pokarmowego, które stanowi przeszkodę dla ultradźwięków. Można go kupić w aptece bez recepty.

6 godzin przed badaniem:

- Nie przyjmuj pokarmów.
- Nie pij żadnych płynów poza niesłodzoną wodą niegazowaną, w szczególności nie pij kawy i mocnej herbaty.
- Nie pal tytoniu.
- Nie żuj gumy.
2 godziny przed badaniem:
- Wypij 1 do 4 szklanek wody niegazowanej i nie oddawaj moczu. Ilość wypitego płynu potrzebna do wypełnienia pęcherza jest zależna od czynników indywidualnych. Wypełnij pęcherz w taki sposób, aby był średnio wypełniony, ale nie maksymalnie.

Podczas wykonywania USG jamy brzusznej możesz zostać poproszony o opróżnienie pęcherza.