Witamy na naszej stronie…

Polityka prywatności

Polityka prywatności - Zdrowa Rodzina Sp. z o.o.

Zarząd Spółki Zdrowa_Rodzina Sp. z o.o. szanuje Twoje prawo do prywatności oraz poufności danych, dlatego kładzie nacisk na ochronę danych osobowych Użytkowników naszego serwisu internetowego, które mają dla nas zasadnicze znaczenie. Niniejsza „Polityka prywatności” określa zasady przyjęte przez Zdrowa_Rodzina Sp. z o.o. w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach. Naszym celem w zakresie ochrony danych osobowych jest zabezpieczenie Twojej prywatności oraz ochrona Twoich danych.

Zabezpieczenie Danych Osobowych

Zdrowa_Rodzina Sp. z o.o.. stosuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne mające zabezpieczyć przetwarzanie Twoich danych. Dokładamy wszelkich starań by stosowane środki w jak najlepszy sposób zabezpieczały dane osobowe i prywatność osób, których dane dotyczą. Dobór stosowanych środków wynika z przeprowadzonej przez Zdrowa_Rodzina Sp. z o.o. analizy ryzyka i oceny skutków przetwarzania.

Przetwarzanie danych osobowych naszych Użytkowników

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

• umowa objęcia opieką medyczną,

• prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim usług własnych administratora danych oraz dochodzeniu roszczeń, a także zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,

• przepisy prawa.

Administratorem podanych przez użytkowników danych osobowych jest Zdrowa_Rodzina Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 22J/U5, 01- 471 Warszawa.

Inspektor Ochrony Danych

Zgodnie z obowiązującymi zapisami prawa wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

• listownie na adres: Inspektor Danych Osobowych Zdrowa_Rodzina Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 22J/U5, 01- 471 Warszawa

• przez e-mail: IOD@ przychodniabemowo.pl

Dane osobowe

Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane są w celu:

• objęcia Cię umową opieki medycznej,

• dokonania rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,

• obsłużenia ewentualnych reklamacji,

• przekazania materiałów promujących produkty i usługi własne administratora danych,

• archiwizowania Twoich danych zgodnie z przepisami prawa,

• zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (prowadzony monitoring wizyjny kliniki).

Przysługują Tobie następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako, że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,

2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

3. Prawo wycofania zgody,

4. Prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

5. Prawo żądania aktualizacji/poprawy Twoich danych osobowych,

6. Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,

7. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

8. Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Twoich praw znajdziesz w zakładce: Realizacja praw w zakresie Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Zdrowa_Rodzina Sp. z o.o.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Państwa aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.

Informacje przechowywane są i przetwarzane przez spółkę Zdrowa_Rodzina Sp. z o.o. z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 poz. 1219), Zdrowa_Rodzina Sp. z o.o. może zostać zobowiązana do wydania informacji zawartych w logach dostępowych (w tym w szczególności numeru IP komputera) organom państwa, uprawnionym na podstawie prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Zdrowa_Rodzina Sp. z o.o.. jako administrator portalu http://przychodniabemowo.pl nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach portalu http://przychodniabemowo.pl/, jak i tych, które umieszczają linki do portalu http://przychodniabemowo.pl/.

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji.

W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

Udostępnianie danych podmiotom trzecim

Zdrowa_Rodzina Sp. z o.o.. może przekazywać Twoje dane osobowe:

• podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,

• podmiotom uprawnionym przepisami prawa,

• podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez Ciebie.

Realizacja praw w zakresie Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Zdrowa_Rodzina Sp. z o.o.

Administrator danych

W związku z tym, że posiadamy Twoje dane przysługują Ci prawa związane z ich przetwarzaniem wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące trybu zgłaszania i realizacji żądań realizacji Twoich praw.

W jaki sposób zgłosić żądanie realizacji moich praw odnośnie przetwarzania danych osobowych?

Można to zrobić na kilka sposobów:

- drogą listowną na adres: Zdrowa_Rodzina Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 22J/U5, 01- 471 Warszawa

- drogą elektroniczną: kontakt@przychodniabemowo.pl

- drogą telefoniczną: (22) 664 69 20

- osobiście w przychodni

-bezpośrednio do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres mailowy: iod@przychodniabemowo.pl 

Z jakich praw mogę skorzystać?

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych

 2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

 3. Prawo do wycofania zgody,

 4. Prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

 5. Prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

 6. Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji, jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,

 7. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

 8. Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Jakie informacje powinno zawierać zgłoszenie?

Aby móc przyjąć Twoje zgłoszenie i móc je przeanalizować, a także przygotować na nie odpowiedź musimy wiedzieć:

- kim jesteś

- z jakiego prawa i w jakim zakresie chcesz skorzystać

- jaka jest preferowana forma otrzymania odpowiedzi

Jak długo będę czekać na odpowiedź/realizację żądania?

Aby dokładnie przeanalizować Twoją sprawę oraz w uzasadnionych przypadkach móc zrealizować zgłoszone żądanie przyjęliśmy następujący czas realizacji:

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych 30 dni

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuacja 30 dni

- prawo dostępu do danych 30 dni

- prawo żądania sprostowania danych 14 dni

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych 30 dni

- prawo żądania usunięcia danych (‘prawo do bycia zapomnianym’) 30 dni

- prawo do przenoszenia danych 30 dni

Koszty realizacji moich praw?

Realizacja praw osób, których dane dotyczą jest bezpłatna. W przypadku prawa dostępu do danych, zastrzegamy sobie jednak zgodnie z przepisami prawa, możliwość pobrania opłaty za kolejne kopie danych będące wynikiem realizacji prawa wynikającego z art. 15 RODO.

Czy każde moje żądanie zostanie zrealizowane?

Każde zgłoszone żądanie zostanie przekazane do analizy naszemu Inspektorowi Ochrony Danych. W wyniku tejże analizy będzie sporządzona odpowiedź dotycząca jego realizacji, którą od nas otrzymasz. Jednocześnie pragniemy poinformować, że wynikiem analizy może być odmowa realizacji zgłoszonego żądania w przypadku, gdy okaże się ona niezasadna zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W jaki sposób mogę odwołać wyrażone zgody marketingowe?

Wyrażone zgody marketingowe możesz odwołać w następujący sposób:

Klauzura informacyjna

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Zdrowa_Rodzina Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 22J/U5, 01- 471 Warszawa. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

- drogą elektroniczną na adres mailowy:kontakt@przychodniabemowo.pl

- telefonicznie: (22) 664 69 20

- osobiście w przychodni

Cele przetwarzania

Świadczenie usług medycznych,  marketing bezpośredni usług własnych administratora danych, rozliczenia finansowe i windykacja, obsługa reklamacyjna, archiwizacja i statystyka.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych jest osobą, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Inspektor Danych Osobowych Zdrowa_Rodzina Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 22J/U5, 01- 471 Warszawa
 • mailowo - e-mail: IOD@ przychodniabemowo.pl

Podstawy prawne przetwarzania danych

Obowiązek prawny / umowa opieki medycznej / uzasadniony interes Administratora

Odbiorcy danych

 Twoje dane osobowe możemy przekazywać:

 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora danych,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 • podmiotom upoważnionym przez Ciebie

Źródła danych i uzyskiwane dane

Podmiot, który zawarł umowę opieki medycznej (dotyczy osób, dla których świadczone są usługi w ramach kontraktów grupowych), osoba fizyczna, która zawarła umowę opieki medycznej i niemedycznej.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako, że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,

2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

3. Prawo wycofania zgody,

4. Prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

5. Prawo żądania aktualizacji/poprawy Twoich danych osobowych,

6. Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,

7. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

8. Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe w punktach powyżej).

Okres przechowywania danych osobowych

Dane, które przetwarzamy na podstawie umowy opieki medycznej w celu świadczenia usług medycznych i marketingowych, będziemy przechowywać przez czas określony przez umowę opieki medycznej, przepisy prawa, a w prawnie uzasadnionych interesach administratora danych (marketing) do czasu wniesienia sprzeciwu.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych było związane z warunkiem objęcia opieką medyczną oraz wymogiem przepisów prawa.

Polityka cookies

Polityka plików „cookies” została opracowana w odniesieniu do domeny http://przychodniabemowo.pl/, której właścicielem jest spółka Zdrowa_Rodzina Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 22J/U5, 01- 471 Warszawa. Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy żadnych informacji pozwalających na bezpośrednią identyfikację danych osobowych. Pliki „cookies” są wykorzystywane w naszym serwisie do celów statystycznych oraz do zapewnienia prawidłowego działania serwisu i dostarczenia bardziej dopasowanych treści.

Czym są ciasteczka (pliki cookies)?

Pliki „cookies” oznaczają niewielkie informacje w postaci danych informatycznych, zapisywanych przez serwer na komputerze, smartfonie lub innym urządzeniu użytkownika za pomocą, którego łączy się z Internetem, a które serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, smartfonu lub innego urządzenia. Przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej.

W jaki sposób wykorzystujemy pliki „cookies” w naszym serwisie?

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu pliki „cookies” oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Danych- Zdrowa_Rodzina Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Pełczyńskiego 22J lok.U5, 01- 471 Warszawa.

Pliki „cookies” używane są do: dostosowania zawartości strony internetowej serwisu do Twoich preferencji, w szczególności pliki te pozwalają dostosować treść serwisu w zależności od indywidualnych potrzeb. Pliki „cookies“ nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu z którego korzystasz, pliki pomagają w dostosowaniu zawartości strony internetowej do Twoich oczekiwań, ułatwiają nawigację na stronach i zapewniają skuteczność procedur bezpieczeństwa, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć Administratorowi danych, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze strony internetowej, co pozwala na ciągłe ulepszanie ich struktury i zawartości. dostarczania Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich potrzeb i zainteresowań.

W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”: pliki „cookies” sesji - to tymczasowe pliki „cookies” pozostające w pliku przeglądarki Użytkownika do chwili opuszczenia strony internetowej, są one niezbędne w celu poprawnego działania niektórych aplikacji oraz wyświetlania zawartości strony, pliki „cookies” trwałe - są wykorzystywane w celu dostosowania strony do użytkownika. Pliki tej kategorii pozostają w przeglądarce internetowej Użytkownika o wiele dłużej. Okres ten zależy od dokonanych przez Użytkownika ustawień przeglądarki internetowej. Pliki „cookies” trwałe pozwalają na przekazanie informacji do serwera Kliniki Flebologii przy każdych odwiedzinach strony. Pliki „cookies” trwałe nazywane są także plikami „śledzącymi”.

Standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają możliwość umieszczania plików „cookies” na Twoim urządzeniu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby zablokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź powiadamiać o ich każdorazowym przesłaniu na Twoje urządzenie. Obsługę plików „cookies” można także całkowicie wyłączyć. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sposób wyłączania obsługi plików „cookies w poszczególnych przeglądarkach internetowy wskazany zostaje poniżej.

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na brak niektórych funkcjonalnych rozwiązań dostępnych na stronie internetowej http://przychodniabemowo.pl.

Jak wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarkach?

Odpowiednią informację Znajdziesz klikając na odpowiedni link:

Internet Exploler - https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox - https://support.mozilla.com/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies

Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en